Echo() ve Print() komutları PHP'de ekrana birşey yazdırmak(çıktı almak) için kullanılır. ...