Yorum satılırları, kodlarınızı yazarken belirli ifade veya satırları sonra yapılacak değişikliklerin yada farklı birinin anlayabilmesi ...