PHP'de farkında değişken tanımlarken farkında olmadan bile o değişkenin veri türünü tanımlamış oluruz. Çünkü PHP'de ...

Echo() ve Print() komutları PHP'de ekrana birşey yazdırmak(çıktı almak) için kullanılır. ...

PHP, sunucu taraflı olan, web için üretilmiş ve içine HTML gömülebilen bir betik programlama dilidir. ...

Yorum satılırları, kodlarınızı yazarken belirli ifade veya satırları sonra yapılacak değişikliklerin yada farklı birinin anlayabilmesi ...