PHP'de farkında değişken tanımlarken farkında olmadan bile o değişkenin veri türünü tanımlamış oluruz. Çünkü PHP'de ...

Echo() ve Print() komutları PHP'de ekrana birşey yazdırmak(çıktı almak) için kullanılır. Ancak aralarında bazı farklar ...

PHP, sunucu taraflı olan, web için üretilmiş ve içine HTML gömülebilen bir betik programlama dilidir. ...

Yorum satırları, kodlarınızı yazarken belirli satırları sonra yapılacak değişikliklerin yada farklı birinin anlayabilmesi için kullanılan ...