PHP’de Echo() & Print() Komutu

Echo() ve Print() komutları PHP'de ekrana birşey yazdırmak(çıktı almak) için kullanılır. Ancak aralarında bazı farklar vardır.

Echo() ve Print() komutları PHP’de ekrana birşey yazdırmak(çıktı almak) için kullanılır. Ancak aralarında bazı farklar vardır.

Echo() ve Print() Komutu Farkları

  • Print() komutu, tek bir parametre alırken, Echo() komutu birden fazla parametre alabilmektedir.
  • Print() komutu, fonksiyon gibi çalışır ve işlem durumunu boolean veritipinde bir değer döndürerek ekran çıktısına dahil eder.
  • Print() komutunun fonksiyon gibi çalışması echo() komutuna göre daha az performans sağlar.

Echo() Kullanımı

#1 ” ” (Çift tırnak) ile ekrana yazı yazdırma

<?php
echo "Abdullah KUŞ";
?>

Abdullah KUŞ

#2 ‘ ‘ (Tek tırnak) ile ekrana yazı yazdırma

<?php
echo 'Abdullah KUŞ';
?>

Abdullah KUŞ

#3 Ekrana sayı yazdırma

” ” veya ‘ ‘ içinde bir sayı yazdırmak istediğinizde bu sayı string veri tipinde ekrana yazdırılacağı için bu sayı ile işlem yapamazsınız.

<?php
echo "38";
?>

38

Ancak tırnaksız şekilde sayıyı yazarak, sayıyı string tipinde tanımlamazsınız ve işlem yapabilirsiniz.

<?php
echo 38;
?>

38

#4 HTML kodu kullanma

echo() komutu içerisinde HTML kodlarını kullanabilirsiniz.

<?php
echo "<p>";
echo "Bu yazı pragraf içinde yazılmıştır.";
echo "</p>";
?>

Bu yazı pragraf içinde yazılmıştır.

#5 <<<END END; kullanımı

END, ile istenilen satır sayısı kadar yazı yazabilirsiniz.

NOT: echo() komutu ile <<<END komutunu bitirirken ” END; ” bulunduğu satırın en başında olmalıdır.

<?php
echo <<<END
Bu
yazı
satırlı olarak
yazılmıştır.
END;
?>

Bu yazı satırlı olarak yazılmıştır.

#6 Ekrana değişken değeri yazdırma

echo() komutu ile tanımladığınız değişkenlerin değerlerini ekrana yazdırabilirsiniz.

<?php
$isimsoyisim = "Abdullah KUŞ";
echo $isimsoyisim;
?>

Abdullah KUŞ

#7 Bir metnin içinde değişken değeri yazdırma

echo() komutu ile tanımladığınız değişkenleri bir metnin içinde kullanabilirsiniz.

<?php
$isimsoyisim = "Abdullah KUŞ";
echo "Benim adım ve soyadım, $isimsoyisim";
?>

Benim adım ve soyadım, Abdullah KUŞ

Bir metin içerisinde değişken kullanırken eğer ‘ ‘ (Tek tırnak) kullanırsanız değişen değeri yerine değişken ismi ekrana yazılır.

<?php
$isimsoyisim = "Abdullah KUŞ";
echo 'Benim adım ve soyadım, $isimsoyisim';
?>

Benim adım ve soyadım, $isimsoyisim

#8 Metin içindeki özel karakterleri öldürme

echo() komutu ile yazdığınız bazı metinlerin içinde kullanacağız ve PHP’de belirli işlere yarıyan karakterler “\” işareti ile etkisi hale getirilir.

<?php
echo 'Abdullah'ın';
?>

Üssteki gibi yazarsanız hata alırsınız ancak altta gösterdiğim gibi karakteri etkisiz hale getirirseniz ekrana istediğiniz şekilde yazdıracaktır.

<?php
echo 'Abdullah\'ın';
?>

Abdullah’ın

#9 Değişkeni <?=$degiskenadi?> ile ekrana yazdırma

Değişken değerini ekrana yazdırmak için echo() haricinde <?=degiskenadi?> ‘da kullanabilirsiniz.

<?php
$isimsoyisim = "Abdullah KUŞ";
?>
<?=$isimsoyisim?>

Abdullah KUŞ

Print() Kullanımı

#1 ” ” (Çift tırnak) ile ekrana yazı yazdırma

<?php
print "Abdullah KUŞ";
?>

Abdullah KUŞ

#2 ‘ ‘ (Tek tırnak) ile ekrana yazı yazdırma

<?php
print 'Abdullah KUŞ';
?>

Abdullah KUŞ

#3 Ekrana sayı yazdırma

” ” veya ‘ ‘ içinde bir sayı yazdırmak istediğinizde bu sayı string veri tipinde ekrana yazdırılacağı için bu sayı ile işlem yapamazsınız.

<?php
print "38";
?>

38

Ancak tırnaksız şekilde sayıyı yazarak, sayıyı string tipinde tanımlamazsınız ve işlem yapabilirsiniz.

<?php
print 38;
?>

38

#4 HTML kodu kullanma

print() komutu içerisinde HTML kodlarını kullanabilirsiniz.

<?php
print "<p>";
print "Bu yazı pragraf içinde yazılmıştır.";
print "</p>";
?>

Bu yazı pragraf içinde yazılmıştır.

#5 <<<END END; kullanımı

END, ile istenilen satır sayısı kadar yazı yazabilirsiniz.

NOT: print() komutu ile <<<END komutunu bitirirken ” END; ” bulunduğu satırın en başında olmalıdır.

<?php
print <<<END
Bu
yazı
satırlı olarak
yazılmıştır.
END;
?>

Bu yazı satırlı olarak yazılmıştır.

#6 Ekrana değişken değeri yazdırma

print() komutu ile tanımladığınız değişkenlerin değerlerini ekrana yazdırabilirsiniz.

<?php
$isimsoyisim = "Abdullah KUŞ";
print $isimsoyisim;
?>

Abdullah KUŞ

#7 Bir metnin içinde değişken değeri yazdırma

print() komutu ile tanımladığınız değişkenleri bir metnin içinde kullanabilirsiniz.

<?php
$isimsoyisim = "Abdullah KUŞ";
print "Benim adım ve soyadım, $isimsoyisim";
?>

Benim adım ve soyadım, Abdullah KUŞ

Bir metin içerisinde değişken kullanırken eğer ‘ ‘ (Tek tırnak) kullanırsanız değişen değeri yerine değişken ismi ekrana yazılır.

<?php
$isimsoyisim = "Abdullah KUŞ";
print 'Benim adım ve soyadım, $isimsoyisim';
?>

Benim adım ve soyadım, $isimsoyisim

#8 Metin içindeki özel karakterleri öldürme

print() komutu ile yazdığınız bazı metinlerin içinde kullanacağız ve PHP’de belirli işlere yarıyan karakterler “\” işareti ile etkisi hale getirilir.

<?php
print 'Abdullah'ın';
?>

Üssteki gibi yazarsanız hata alırsınız ancak altta gösterdiğim gibi karakteri etkisiz hale getirirseniz ekrana istediğiniz şekilde yazdıracaktır.

<?php
print 'Abdullah\'ın';
?>

Abdullah’ın

#9 Değişkeni <?=$degiskenadi?> ile ekrana yazdırma

Değişken değerini ekrana yazdırmak için print() haricinde <?=degiskenadi?> ‘da kullanabilirsiniz.

<?php
$isimsoyisim = "Abdullah KUŞ";
?>
<?=$isimsoyisim?>

Abdullah KUŞ

Abdullah KUŞ
19 Temmuz 1999 İstanbul doğumluyum. Liseyi, `Web Programcılığı` üzerinden bitirdim; üniversiteyi ise, `Yönetim Bilişim Sistemleri` bölümünde okumaya devam etmekteyim. Okul hayatımın dışında, 4 senedir freelancer olarak şirketlere ve kişilere özel web siteleri yapmaktayım.