PHP’de Veri Türleri

PHP'de farkında değişken tanımlarken farkında olmadan bile o değişkenin veri türünü tanımlamış oluruz. Çünkü PHP'de otomatik olarak bu işlem yapılır.

PHP’de farkında değişken tanımlarken farkında olmadan bile o değişkenin veri türünü tanımlamış oluruz. Bazı programlama dillerinde veri türünü sizin atamanız gerekir ancak PHP dilince ayrıca böyle bir zahmete girmenize gerek yoktur, çünkü PHP’de değişkene tanımlanan değere ve tanımlandığı şekle göre otomatik olarak veri türü tanımlanır.

Veri Türleri

Ana Veri Türleri

 • Boolean (Mantıksal)
 • İnteger (Tam Sayı)
 • String (Metin)
 • Float/Double (Ondalıklı Sayı)

Bileşik Veri Türleri

 • Array (Dizi)
 • Object (Nesne)

Özel Veri Türleri

 • Null (Boş)
 • Resource (Kaynak)
 • Callable (Geri Çağırımlar/Geri Çağrılabilirler)

Ana Veri Türleri

#1 Boolean (Mantıksal) Veri Türü

Boolean veri türü, mantıksal ifadeleri içerir. 2 tane farklı değer (True/False) alabilir.
True: Olumlu, geçerli, başarılı, doğru anlamlarını taşır.
False: olumsuz, geçersiz, başarısız, yanlış anlamlarını taşır.
Genelde koşul işlemlerinde kullanılır.

<?php
$deger1=true;
$deger2=true;
?>

Koşul işlemlerinde kullanımıda aşağıdaki gibidir. İf koşul işlemini gerçekleştirmek için kullanılan yöntemden biridir. Aşağıdaki örnekteki “==” operatörü “Eşittir” demektir.

<?php
$isim="Abdullah";
if(isim=="abdullah"){
#eğer isim değişkeninin değeri abdullaha eşitse { } ayraçları içindeki komutları çalıştır demektir.
}
?>

#2 İnteger (Tam Sayı) Veri Türü

Genellikle işlemler yapabilmek için kullanılan veri türüdür.
Binary, octal, decimal, hexadecimal sayı değerlerini içerebilir.
Sayılar pozitif ve negatif olabilir.

<?php
$sayi=38;
?>

İnteger değer tanımlarken dikkat etmemiz gereken en önemli husus ” ” içerisinde tanımlamamızdır, çünkü ” ” içerisinde tanımlanırsa bu değişken string bir ifade olarak PHP tarafından değerlendirilir. Aşağıda verdiğin örnekde bunu anlamanız daha kolay olacaktır. Ancak bu işlem PHP’nin yeni sürümlerinde çalışabilir ve sonucu 72 olarak verebilir ama yaptığımız projelerde sıkıntı çıkabilir.
Aşağdaki örnekte kullanıdığım “+” ifadesi toplama operatörüdür.

<?php
$sayi1="38";
$sayi2="34";
echo $sayi1+$sayi2;
?>

3834

#3 Float (Ondalıklı Sayı) Veri Türü

İşlemlerinizi ondalıklı sayılar dahilinde yapabilmenizi sağlamaktadır. Sayılar pozitif veya negatif olabilir.

<?php
$ondaliklisayi=38,34;
?>

NOT:Yukarıda verdiğim örnek float içinde geçerlidir.

#4 String (Metin) Veri Türü

Değişkene metin tanımlamak için kullanılır.
” ” veya ‘ ‘ içerisinde tanımlanır.

<?php
$adsoyad="Abdullah KUŞ";
?>

Bileşik Veri Türleri

#1 Array (Dize) Veri Türü

Array, liste şeklindeki bir grup sıralı verilerdir.
Dizinin her elemanı bir indisdir(index).
Başlangıç indis değeri her zaman 0’dır.
String ifadeler ” ” veya ‘ ‘ içerisinde ifade edilir.
Sayısal ifadelerde ” ” veya ‘ ‘ kullanmaya gerek yoktur.
Aşağıdaki örnekte kullanıdığım var_dump() fonksiyonu dizinin indisleri, veri türleri ve değerlerini göstermeyi sağlar.

<?php
$benimdizim= array("Abdullah",34,"Ahmet","Mehmet","Ayşe",38.34);
var_dump($benimdizim);
?>

array(6) { [0]=> string(8) “Abdullah” [1]=> int(34) [2]=> string(5) “Ahmet” [3]=> string(6) “Mehmet” [4]=> string(5) “Ayşe” [5]=> float(38.34) }

#2 Object (Nesne) Veri Türü

Objectler her nesne tabanlı programlama dilinde olduğu gibi nesnesel olan verileri oluşturur.

<?php
class araba {
	function araba() {
	 $this->model = "Volkswagen";
	}
 }
 
 # Yeni bir obje oluşturur.
 $kaplumbaga = new araba();
 
# Nesnenin özelliklerini gösterir.
 echo $kaplumbaga->model;
?>

Volkswagen

Özel Veri Türleri

#1 Null (Boş) Veri Türü

Tanımlanan boş verilerdir, herhangi bir bilgi içermezler.

<?php
$bos =null;
?>

#2 Resource (Kaynak) Veri Türü

Harici bir öz kaynağa bir gönderim içeren özel verilerdir. FTP, CURL, Veritabanı işlemleri gibi.

#3 Callable (Geri Çağırımlar – Geri Çağrılabilirler) Veri Türü

Bazı işlevler için belirlenen geri açğırım işlevleri kabul eden verilerdir. Örneğin bir fonksiyonun geri çağırım işlevleri gibi.

Abdullah KUŞ
19 Temmuz 1999 İstanbul doğumluyum. Liseyi, `Web Programcılığı` üzerinden bitirdim; üniversiteyi ise, `Yönetim Bilişim Sistemleri` bölümünde okumaya devam etmekteyim. Okul hayatımın dışında, 4 senedir freelancer olarak şirketlere ve kişilere özel web siteleri yapmaktayım.