PHP’de Yorum Satırı

Yorum satırları, kodlarınızı yazarken belirli satırları sonra yapılacak değişikliklerin yada farklı birinin anlayabilmesi için kullanılan özel ifadelerdir.

Yorum satılırları, kodlarınızı yazarken belirli ifade veya satırları sonra yapılacak değişikliklerin yada farklı birinin anlayabilmesi için kullanılan özel ifadelerdir. Yorum satırları çalışan programa etki etmez.

PHP’de yorum satırı 3 şekilde ifade edilmektedir.

#1 // Yorum Satırı

<?php
// Bu bir yorum satırıdır.
?>

#2 # Yorum Satırı

<?php
# Bu bir yorum satırıdır.
?>

#3 /* Çoklu Yorum Satırı */

<?php
/* Bu bir
çoklu
yorum satırıdır.
*/
?>
Abdullah KUŞ
19 Temmuz 1999 İstanbul doğumluyum. Liseyi, `Web Programcılığı` üzerinden bitirdim; üniversiteyi ise, `Yönetim Bilişim Sistemleri` bölümünde okumaya devam etmekteyim. Okul hayatımın dışında, 4 senedir freelancer olarak şirketlere ve kişilere özel web siteleri yapmaktayım.